• Bakonyi J.; Nagy Zoltán Á.; Koltay A.; Necwaltal J.; Varga K. 2005: Hazai égeresekben izolált fitoftórák. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest 2005. 29. o.
 • Csóka Gy., Hirka A., Koltay A. 2010: Erdővédelmi aktualitások. Őstermelő Gazdálkodók Lapja, 2010. 5. szám, október, 63-66. o.
 • Csóka Gy.; Koltay A.; Leskó K.; Lakos A.; Tóth J. 2003: Vigyázat! Mérgező hernyók az erdőben. Szórólap, Agroinform kiadó Budapest.
 • Hegedűs P.; Koltay A.; Sashalmi M. 1996: Szegélyvédelem a gyökérrontó tapló ellen. Erdészeti lapok, 1996 szeptember, CXXXI évfolyam, 277. o.
 • Hirka A.; Koltay A. 2005: Biotikus és abiotikus károk akácon. Szaktanácsadási Füzetek, az FVM Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai, ERTI 2005.
 • Hirka A.; Koltay A. 2005: Biotikus és abiotikus károk nyárakon. Szaktanácsadási Füzetek, az FVM Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai, ERTI 2005.
 • Hirka A.; Koltay A. 2005: Biotikus és abiotikus károk tölgyeken. Szaktanácsadási Füzetek, az FVM Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai, ERTI 2005.
 • Koltay A. 1994: A feketefenyő hajtáspusztulása Magyarországon. Erdészeti Lapok 1994 December CXXIX. évfolyam 364-365.
 • Koltay A. 1997: A duglászfenyő tűhullásos megbetegedése. Erdészeti lapok, 1997. október, CXXXII. évfolyam, 10. sz. 323. o.
 • Koltay A. 1997: Mitől vörösödnek feketefenyveseink? Erdészeti lapok, 1997. január, CXXXII. évfolyam, 12-13.o.
 • Koltay A. 1999: A hazai fenyőállományok egészségi állapota. Erdészeti lapok, 1999. január, CXXXIV. évfolyam, 15-16. o.
 • Koltay A. 2001: A feketefenyő elhalások hazai története. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai, 15. 87-93. o.
 • Koltay A. 2001: A mézgás éger pusztulása a hazai állományokban. Növényvédelmi Tanácsok, X. évf. 2001. szeptember, 36-36. o.
 • Koltay A. 2002: A Pinus félék leggyakoribb gombabetegségei. Faiskolai Értesítő, (2) június, 9-11. o.
 • Koltay A. 2003: Beszámoló Szlovéniai tanulmányútról. Erdészeti Lapok, CXXXVIII. évfolyam, 9. szám, 260. o.
 • Koltay A. 2003: Gombabetegségek az erdei- és a feketefenyő tűlevelein. Erdészeti Lapok, CXXXVIII. évfolyam, 11. szám, 352-354.
 • Koltay A. 2003: Gombabetegségek az erdei- és feketefenyő tűlevelén. Növényvédelmi Tanácsok, XII. évfolyam, december, 23-24. o.
 • Koltay A. 2004: A hazai erdők egészségi állapotának változásai az elmúlt 15 évben. Erdészeti Lapok CXXXIX. Évf. 6. szám. 178-180. o.
 • Koltay A. 2004: Erdővédelmi monitoring rendszerek Magyarországon. Erdészeti Lapok CXXXIX. Évf. 9. szám. 270-272. o.
 • Koltay A. 2005: A hazai égerek fitoftórás megbetegedésének újabb vizsgálati eredményei. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest 2005. 96. o.
 • Koltay A. 2005: Az erdők egészségi állapota. Új növényi betegségek megjelenése. 10. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum, Debrecen, 2005. október 18-20. 130-140. o.
 • Koltay A. 2005: Erdővédelmi Szakosztály tanulmányútja. Erdészeti Lapok CXL. évf. 1. sz. 22. o.
 • Koltay A. 2006: Az erdővédelmi szakosztály Szatmár-Beregben. Erdészeti Lapok CXLI. évf. 11. szám, 381.
 • Koltay A. 2006: Szakosztályülés a gyapjaslepkéről. Erdészeti Lapok CXLI. évf. 1. szám, 7.
 • Koltay A., 2004: Környezetromboló-e a vaddisznóskert? Nimród, 92. évfolyam 5. 29-30 o.
 • Koltay A. 2010: Az energetikai faültetvények növényvédelmi vonatkozásai. Mezőgazdasági Technika, LI. Évf. Különszám, 2010. január, 66. o.
 • Koltay A.; Leskó K. 1991: Adatok a sávos tölgybogár (Coraebus bifasciatus Oliv.) hazai tömeges előfordulásához. Erdészeti Lapok 1991 November CXXVI. évfolyam 333-334.
 • Koltay A.; Leskó K.; Tóth J. 2003: Hernyódúlás, Falánk hernyók az erdőben. Szórólap, Agroinform kiadó Budapest.
 • Koltay A.; Nagy L. 2000: Rezisztencia-vizsgálatok erdei- és feketefenyőn. Mag kutatás, termesztés, kereskedelem, XIV. évf. N0 1. Február, 42-43.o.
 • Tóth J.; Csóka Gy.; Hirka A.; Koltay A.; Leskó K. 2002: A magyarországi erdők egészségi állapota, aktualitások. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 17. 51-63. o. ISBN 963 7349 308