Ultet1Az Ültetvényszerű Fatermesztési Osztály fő profilja az ültetvényszerűen termeszthető állományalkotó fafajok (akác, nemes- és őshonos nyárak, vöröstölgy, közönséges dió) termesztési eljárásainak fejlesztését elősegítő kísérletek folytatása. Ennek érdekében az osztály főként az ültetvényszerűen termeszthető lombos fafajok vegetatív szaporítási eljárásainak továbbfejlesztésével (különös tekintettel az erdészeti biotechnológiai eljárások alkalmazására), illetve az erdősítési (mesterséges erdőfelújítási és erdőtelepítési) technológiák továbbfejlesztésével foglalkozik. Törekszünk az ültetvényszerűen termeszthető állományalkotó fafajok termesztési modelljeinek folyamatos megújítására, valamint elegyes állományaik termesztés-technológiájának kidolgozására a táji sajátosságok figyelembevételével. A szakterületünkhöz tartozik az akác és az őshonos nyárak táji fajtaszortimentjeinek bővítése, különös tekintettel a szárazodó és száraz termőhelyek erdészeti hasznosítására. Az ültetvényszerűen termeszthető fafajokkal hosszúlejáratú fatermési, erdőnevelési és részben szelekciós nemesítési kísérleteket folytatunk saját kísérleti parcellák fenntartásával, a kísérletekről ütemezés szerint adatfelvételezést készítünk, melyet kiértékelünk. Foglalkozunk a jelenben aktuális energetikai célú faültetvények termesztés-technológiájának Ultet2továbbfejlesztésével, termőhely-vizsgálatokra alapozott tervezésével és kivitelezésével, energetikai faültetvények hozamvizsgálatával is. További aktuális kutatási témáink az akác sarjerdő-gazdálkodás termesztés-technológiájának továbbfejlesztése, biotechnológiai eljárások alkalmazásának vizsgálata az akác és az őshonos nyárak szaporítóanyag termesztésének fejlesztésében, szövettenyésztéssel előállított akác és őshonos nyár klónok fenológiai, morfológiai és növekedésvizsgálata homoki termőhelyeken. Kutatásokat együttműködés keretében is végzünk. Ilyen a biotechnológiai eljárások alkalmazhatóságának vizsgálata az akác és nyárfélék termesztés-fejlesztésében, melyben a Pekingi Erdészeti Egyetem (Beijing Forestry University) a partnerünk. Szerbiával működünk együtt (FRI, ILFE, Novi Sad) az ültetvényszerű fatermesztés technológiai fejlesztésében. Ezeken túl szaktanácsadási (tervezési-fejlesztési) szolgáltatást nyújtunk elsősorban a magánerdő-gazdálkodók részére, Ultet3valamint szakmai bemutatókat szervezünk a megújuló energetikai dendromassza hasznosításával, illetve az energetikai faültetvények termesztés-technológiájával kapcsolatosan. Részt veszünk a felsőfokú oktatásban is, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Erdőgazdálkodási Kihelyezett Tanszékét működtetjük Püspökladányban. Eredményeinket, ismereteinket rendszeresen publikáljuk, hogy az érdeklődők és a szakmában tevékenykedő szakemberek is megismerhessék, és sikerrel alkalmazhassák azokat.