A projekt adatai:

Azonosító

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0068

Cím

Környezettudatos energia hatékony épület

Időtartam

2012. szeptember 1 – 2015. február 28.

Résztvevők

Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, Sárvár

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Budapest

Támogatási összeg

680.980.104 Ft

Támogatás intenzitása

100%

Weblap

http://www.kornyezettudatos.nyme.hu

 

A projekt háttere, célja:

A projekt alap célkitűzése az épületek üzemeltetésével kapcsolatos szén-dioxid kibocsátás minimalizálása. Ennek egyik fő szegmense olyan környezettudatos tüzelőanyag alkalmazása az épület fűtése és meleg víz előállítása során, amely a fosszilis energiahordozókhoz képest csekély környezetterheléssel bír. A projektben ezért a NAIK ERTI fás szárú energetikai ültetvények komplex értékelését tűzte ki célul, feltárandó azok tüzelőanyag (faapríték) előállítására való alkalmasságukat, illetve a szén-dioxid megkötés és kibocsájtás szempontjából elfoglalt ökológiai helyzetüket. A kutatók ezért különböző termőhelyen, különböző fafajokkal létesített energetikai ültetvények hozam- és növényegészségügyi vizsgálatát, a bennük egy hektáron megkötött szén mennyiségének meghatározását, valamint a kísérleti területek termőhelyi értékelését végzik el.

 

Honlapos_arculat