A Nyírerdő Akadémia keretében került megrendezésre csütörtökön Baktalorántházán az akáctermesztéssel kapcsolatos szakmai konferencia és terepi bemutató, mely nem csak erdészeknek szólt és az előadások sem csak erdészeti ismeretekről adtak áttekintést.

A rendezvény központi témaköre az akác energetikai hasznosítása volt.

Akac1Az igen nagy érdeklődés mellett megrendezett konferencia előadásai az akáctermesztés genetikai alapjainak fejlesztésével, az energetikai felhasználás lokális és globális lehetőségeivel, az akác energia és anyagforgalmával, az akác energiaültetvény telepítés és termesztés technológiájával, és a megtermelt anyag letermelésével, kezelésével és hasznosításával foglalkozott.

 

Akac2Dr. Marosvölgyi Béla „Az akác energetikai hasznosítása” címen tartott előadást, melyben ismertette vezetésével a NyME-men folyó kutatások eredményeit. Előadásában összehasonlítást adott más energia növények hozamadataival. Bemutatott kísérleti eredményei bizonyítják, hogy az akác a neki kedvező termőhelyen szinte utolérhetetlen eredményeket produkál biomassza produkció terén. Érdemes kiemelni előadásából a pusztaszíl hozamát, mely 4 éves vágásban szárazanyag hozam tekintétben egyes kísérletekben felülmúlta az akácot is.

Akac3Dr. Lengyel Antal „A biomassza és az energiatermelés” címen a Nyíregyházi főiskolán végzett kutatómunka néhány érdekes eredményét villantotta fel. Előadásában regionális és országos elemzést adott az energia igény, és termelés számairól, az akácnak a biomassza termelésben kínálkozó lehetőségeiről. Előadásában kiemelte, hogy a biomassza hasznosítása során tudományosan megalapozott, országosan összehangolt tervezésnek a mainál nagyobb súlyt kellene adnunk. A hasznosítás során törekedni kell a hő és villamos Akac4energiatermelés minél teljesebb hasznosítására.

Huzsvai László „ Az akác energia és anyagforgalmának modellezése” címen megtartott előadásában közérthetően vetítette elénk a biomassza termelés energetikai lehetőségeinek határát. Az előadás gondolatvilága összecsengett Lengyel tanár úr figyelemfelhívásával, hogy a fejlesztéseket mindenképpen a mainál alaposabb tudományosan megalapozott tervezői szakasznak kellene megelőznie.

Dr. Borovics Attila  „Az akác jövője az energetikai faültetvényekben” címmel megtartott előadásában ismertette az Erdészeti Tudományos Intézetben az elmúlt évtizedekben a témában folyó kutatások eddigi eredményeit, vázolta a jövő feladatait. Felhívta a figyelmet a termőhely vizsgálatokra alapozott fafaj és fajtaválasztás fontosságára,a helyes technológia megválasztásának és annak maradéktalan betartásának alapvető követelményeire. Előadásában – mely az ERTI témával foglalkozó kutatási eredményei mellett más kutatócsoportok eredményeire is felhívta az érdeklődők figyelmét – hangsúlyozta, hogy a nemesítői eredmények felhasználásával jelentős hozamnövekedésre számíthatunk. Az Erdészeti Tudományos Intézetné a témával kapcsolatos kutatási eredmények rámutatnak arra, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az ültetvények erdővédelmi problémáinak időben és megfelelő szakmai színvonalon történő kezelésére. A nemesítői eredmények hasznosításával – rezisztencia nemesítés – igen jelentős problémák előzhetőek meg. A bemutatott ökonómiai elemzés rámutatott arra, hogy a mai gazdasági környezetben a biomassza termelés jövedelmezősége sok esetben felülmúlja a hagyományos szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségét.

Akac5Lontay Zoltán, igazgatósági tag; DBM Magyarország bioerőművi programja címmel megtartott előadásában a biomassza felhasználásában eredményeket ismertette.

Paulik Zsolt, vállalkozó; Paulik Bt „A fás szárú alapanyag energetikai hasznosítása a napi gyakorlatban” című előadásával egy működő biomassza termelő rendszer lehetőségeit ismertette. Az elhangzottak várhatóan növelik majd mezőgazdasági termeléssel foglalkozó, és a megtermelt Akac6alapanyag értékesítési gondjaival küszködő termelők affinitását a biomassza termelés irányában.

Sári Zsolt, termelési osztályvezető; Nyírerdő Zrt . „Fahulladék és tuskó hasznosítása a Nyírerdő Zrt-nél” az erdőgazdaságnál bevezetett apríték termelő rendszert ismertette. A tuskó feldolgozásával kapcsolatban végzett fejlesztések jelentősen bővíthetik a megtermelhető alapanyag mennyiségét, olyan anyagot használva fel, mely eddig nem csak, hogy nem hozott jövedelmet, de a terület felújításában is számos problémát jelentett.

 

A terepi bemutatón munka közben tekinthettük  meg a részvénytársaságnál működő apritéktermelő rendszert, mely egyaránt képes a vágástéri hulladék és a tuskó felaprítására. 

A Szakolyi erőmű megtekintésével képet kaphattunk egy korszerű, automatizált erőmű működéséről. Képet kaptunk egy nagy jövő előtt álló iparágról sikereiről, és nehézségeiről. Az erőmű működésével kapcsolatban érdemes megjegyezni az itt tapasztal  magas fokú biztonsági és környezetvédelmi színvonalat mely garantálja az elvárható alacsony környezeti terhelési szint megtartását. Mint megoldandó feladat említhető meg a ma még hasznosítatlan hulladék hő felhasználási lehetőségeinek keresését, és az erőművi hamu hasznosítási kérdéseit.

A nap végére a résztvevők az akác bioenergetikai hasznosításának teljes vertikumával kapcsolatban térhettek haza.

 

(Írta: Csiha Imre)