A projekt adatai:
Azonosító DTP2-044-2.3
Cím REFOCuS - Resilient riparian forests as ecological corridors in the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve
Időtartam 2018. június 01 – 2021. május 31.

Résztvevők:

standard logo - light green ink-image-REFOCuS

  • Slovenian Forestry Institute (SFI)
  • Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape Austria (BFW)
  • Croatian Forest Research Institute (CFRI)
  • National Agricultural Research and Innovation Centre Hungary   (NARIC) 
  • University of Novi Sad, Institute of Lowland Forestry and Environment Serbia (ILFE)
Támogatási összeg
1 503 076,78 EUR (209 668 EUR)
ERDF contribution:
IPA contribution:
ENI contribution:
1 101 242,71 EUR
176 372,54 EUR
0,00 EUR
Támogatás intenzitása 100%
Weblap http://www.interreg-danube.eu/refocus

 

A projekt háttere, célja:

A Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területén az ártéri erdők az ökológiai folyosók alappillérei. Állapotuk a kórokozók és kártevők növekvő nyomásának, a tartamosság keretein kívül eső gazdálkodásnak és az ártéri ligeterdőkre szabott gazdálkodási irányelvek hiányának betudhatóan kedvezőtlen és romlóban van. Hiányoznak a megfelelő szaporítóanyag-források, pedig fennmaradásukhoz és az ökoszisztéma-szolgáltatások teljességéhez ezek különösen szükségesek lennének.

A REFOCuS célja, hogy megakadályozza a további leromlást a Bioszféra Rezervátum erdőállományai alkalmazkodóképességének javításával (1) új erdőgazdálkodási és megőrzési módszerek kidolgozásával, illetve (2) amennyiben a természetes felújítás nem lehetséges vagy nem elégséges, a megfelelő szaporítóanyag-források elérhetővé tétele révén.

A REFOCuS konzorciumot 5 projekt partner és 6 társult partner alkotja Ausztriából, Magyarországról, Szlovéniából, Horvátországból és Szerbiából, földrajzilag a Bioszféra Rezervátum teljes területét lefedve. Vezető partner a Szlovén Erdészeti Intézet (Gozdarski Inštitut Slovenije).

A projekt négy tematikus munkacsomagot tartalmaz: 1) A meglévő ismeretek szintetizálása, 2) Erdőgazdálkodás és megőrzés, 3) Szaporítóanyag-források, és 4) Erdészeti politika, melyek megvalósulását a Projektmenedzsment és a Kommunikáció munkacsomag támogatja.

A projekt várható eredményei: 1) Javaslatok az alkalmazható és előnyben részesítendő fafajokra; 2) Az ártéri élőhelyek mozaikjának térbeli elemzése; 3) A veszélyeztetett ártéri erdők kezelési kézikönyve; 4) Kórokozók és kártevők listázása az erdészeti információs rendszerek és az erdővédelmi határozó eszközök fejlesztéséhez; 5) Származási körzetek harmonizálása az ártéri ligeterdők 7 meghatározó fafajára a bioszféra-rezervátum és a partner országok számára; 6) A ligeterdők fafajainak származási körzetekhez kapcsolt szaporítóanyag-adatbázisa; 7) Egységes regionális szaporítóanyag-kereskedelmi ajánlások; 8) Szaporítóanyag felhasználási és génmegőrzési irányelvek; 9) Az ártéri erdők fafajainak regionális génbankja; 10) Átfogó stratégia az alkalmazkodóképes ártéri erdők fenntartása érdekében a projekt partnerek együttműködésével, a társult partnerek támogatásával kidolgozva, a célcsoportokkal és egyéb érdekelt felekkel egyeztetve, és 11) Oktatási célú demonstrációs helyszínek létesítése az érdekelt felek számára.

 

A projekt a Duna Transznacionális Programból,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával,
az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

Hírlevelek (csak angolul):