A projekt adatai:
Azonosító 2017-1.3.1-VKE-2017-00022
Cím A fatömeg hozamot és faanyagminőséget jelentősen növelő, a gyakorlatban eddig nem alkalmazott állománynevelési és trágyázási eljárások kidolgozása új, gyorsnövésű fajtákkal létesített erdészeti ültetvényekben
Időtartam 2017. szeptember 01 – 2020. augusztus 31.
Résztvevők
  • Hungaroplant Faiskolai Termelő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
  • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
  • Szent István Egyetem
Projekt összköltsége 798 141 004,- Ft
Támogatási összeg 703 946 503,- Ft (53 401 000,- Ft)
Támogatás intenzitása
  • 88,2% NKFI Alap
  • 11,8% önrész
Weblap  -

 

NKFIA infoblokk kerettel projekt allo HUA projekt háttere, célja:

A pályázat elsődleges célja ipari akác és nemesnyár ültetvények tápanyagutánpótlás technológiájának kidolgozása, új termésnövelő anyagok tesztelésével. Meghatározásra kerülnek a termésnövelő anyagok optimális dózisai, a talajba jutott tápanyagok hasznosulásának mértéke, valamint a termésnövelő anyagoknak a talaj mikrofaunájára gyakorolt hatása. Molekuláris genetikai markerek tesztelésére alapozva meghatározzuk a pályázat keretei között vizsgálatra kerülő akác- és nyárklónok laboratóriumi azonosításának (ujjlenyomat vizsgálat) módszerét.