A projekt adatai:
Azonosító 696394
Cím AgriForValor - Bringing added value to agriculture and forest sectors by closing the research and innovation divide
Időtartam 2016. március 01 – 2018. augusztus 31.

Résztvevők:

AgriForValor logo

 • Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Innovation gGmbH (DE)
 • Institute of Technology Tralee (IE)
 • University of Ghent (BE)
 • Wageningen University & Research, Environmental Research (NL)
 • Agencia Andaluza del Conocimiento (ES)
 • Bay Zoltan Nonprofit Ltd. for Applied Research (HU)
 • GrowAbric (BE)
 • Agrifood Cooperatives of Andalusia (ES)
 • Association of Enterprises of Forest and Landscape in Andalusia (ES)
 • Gabinete de Iniciativas Europeas SME (ES)
 • Agriculture and Food Development Authority (IE)
 • Irish Farmers Association (IE)
 • Irish Business and Enterprise Confederation (IE)
 • National Agricultural Research and Innovation Centre (HU)
 • LAVINA Foundation for Agricultural Innovation (HU)
 • PILZE - Nagy Kft. SME (HU)
Támogatási összeg 1 997 416,25 EUR (46 025 EUR)
Támogatás intenzitása 100%
Weblap http://www.agriforvalor.eu/

 

A projekt háttere, célja:

Az alapanyagforrások számos területen tetten érhető szűkössége folytán napjainkban egyre nagyobb hangsúly helyeződik a források bővítése mellett a meglévők tudatosabb hasznosítására. Ez igaz a növényi biomassza alapú termék-előállításra, illetve energiatermelésre egyaránt. E téren igyekszik mérvadó eredményeket elérni a stuttgarti székhelyű Steinbeis Europa-Zentrum vezetésével, összesen 16 hazai és nemzetközi intézmény közreműködésével megvalósuló AgriForValor projekt.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló, 2016. március 1-én indult projekt elsődleges célja a mezőgazdasági és erdészeti (részben faipari) melléktermék, illetve hulladék eredetű biomassza hasznosításának fejlesztése a biomassza termelők, felhasználók, valamint a területen kutatásokat folytató kutatóintézetek, egyetemek bevonásával, a kutatás és az innováció kapcsolatának szorosabbra fűzése által. A fő cél a biomassza hasznosítás-fejlesztés terén elért jelentős hazai és nemzetközi kutatási eredmények, valamint a biomassza hasznosítás gyakorlatban alkalmazott módszereinek áttekintése, rendszerszemléletű értékelése, a legjobb módszerek kiválasztása, részben piacilag stabil termékláncok kialakításának elősegítése, részben pedig új típusú felhasználási lehetőségek keresése érdekében. E fejlesztendő termékláncok közös jellemzője, hogy nagy mennyiségben termelődő, további hasznosításra alkalmas elsődleges és másodlagos mezőgazdasági és erdészeti biomasszán alapulnak (pl.: kukoricaszár, szalma, csonthéjas magvak, illetve vágástéri hulladék, kéreg, fűrészpor, forgács, energetikai ültetvényből származó apríték, stb.). A projekt a termelőket, felhasználókat és a kutatásban részt vevőket innovációs partnerségi hálózatokba (Biomassza-hasznosítási Innovációs Hálózat) kívánja integrálni, amelyek végső soron – a fent említett célok elérését segítve – hozzájárulhatnak a mezőgazdasági és erdészeti szektor fejlesztéséhez, versenyképességének javulásához.

Hírek:

 

EU A projektet az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Programja támogatja.