Nemeth Jeno

2014. június 13-14-én zajlott az OEE 145. Vándorgyűlése, a házigazda szerepét a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. töltötte be. A díjak átadására a második napon került sor, a Vadas Jenő Emlékérmet Németh Jenőnek nyújtotta át a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója, Dr. Borovics Attila.

 

2014. június 17.

Vonal drapp

 Az Erdészeti Tudományos Intézet a mezőgazdasági miniszter által 1970-ben alapított „Vadas Jenő" emlékplakettel ismeri el azon szakemberek, kollégák tevékenységét, akik a hazai erdészeti kutatás fejlesztéséért sokat tettek, kiemelkedően sok segítséget nyújtottak az intézet tudományos tevékenységéhez, szakmai, szellemi vagy anyagi téren.

A 2014. évi vándorgyűlés alkalmából a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézetének igazgatója a

„ Vadas Jenő Emlékérem"

kitüntetéssel ismeri el Németh Jenő erdőmérnöknek, a Silvanus Díszfaiskola tulajdonosának azt a sokéves munkáját, amellyel a gyakorlat oldaláról támogatta az intézet kutatási tevékenységét.

 

Németh Jenő alapítója és tulajdonosa a dísznövény termesztés és kereskedelem alapjain létrehozott Silvanus cégcsoportnak. A díszfaiskolai termesztésben elért eredmények nagyban köszönhetők Németh Jenő el nem múló kíváncsiságának, újító hajlamának. Ez a pályáját végigkísérő innovációs szenvedélyt jól példázzák a nevéhez és a Silvanushoz kötető fajták, a szakvásárokon elért elismerések, kitüntetések, nemzetközi szintű kapcsolatrendszerek.

A kertészeti célú nemesítés, piaci forgalmazás és a Silvanus cégcsoport irányítása mellett Németh Jenő nem múlott el erdésznek lenni. Felismerte a megújuló energiaforrások, ezen belül a fás biomassza kiemelkedő jelentőségét az energiatermelés területén, amely során az Express nevű fűz fajtájával sikeresen jelent meg a piacon. Emellett figyelemmel kíséri az erdő- és ültetvénygazdálkodás megújítását célzó irányzatokat, főként a minőségi faanyag termesztését lehetővé tevő - nemesített fajtákra alapozott – termesztéstechnológiákat és kapcsolódó kutatásokat. Ennek során a fehér akácban rejlő kiaknázatlan lehetőségek felé fordult a figyelme. Az akácosok minőségének javítása, fahozamának növelése és az iparifa-kihozatal emelése érdekében maga is bekapcsolódott az akác-szelekciós munkába.

A kutató-fejlesztő munka során mindig törekedett a szakmai szervezetekkel és kutatóintézetekkel való együttműködésre. Több már sikeresen lezárult és jelenleg is futó K+F pályázatban egy sor olyan intézménnyel dolgozott együtt, mint a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki és Faipari Mérnöki Kara, az ELTE Természettudományi Kar Mikrobiológiai Tanszéke, a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézete és nem utolsó sorban a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet. A Silvanus és az ERTI együttműködése immár 5 éves múltra tekint vissza. Jelenleg is két kutatás-fejlesztési pályázat megvalósításában dolgozik együtt az Intézettel bízva abban, hogy az elért eredmények mihamarabb beépülhetnek az erdészeti gyakorlatba.


Köszönjük elkötelezett munkáját és mindenkori együttműködését!

(Fotó: Forestpress)