2014. január 1-jével megkezdi működését a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK). A gödöllői székhellyel megalapított központ tizenhárom agrár- és élelmiszergazdasághoz kapcsolódó kutatóintézet összevonásával, működésének összehangolásával jön létre és további négy kutatóintézet gazdasági társaságként csatlakozik hozzá.

Az új intézmény révén egy olyan integrált agrárkutató hálózat jött létre, amely magas színvonalon képes a magyar agrárgazdaság versenyképességének növelését és a fenntartható fejlődését elősegítő gyakorlatorientált kutatási-fejlesztési és innovációs programok kidolgozására és végrehajtására. Csaknem 300 kutató foglalkoztatása révén az új központ immár nemzetközi szinten is jelentős méretű intézményként kapcsolódhat a világ tudományos vérkeringésébe, növelheti a hazai agrárkutatás elismertségét.

A vidékfejlesztési miniszter a NAIK főigazgatói feladatainak ellátásával egy évre Dr. Jenes Barnabást, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont főigazgató-helyettesét bízta meg.

Az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) a kutatóhálózat tagjaként ugyancsak a most felálló Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ keretei között működik tovább.