harasztigyula

2013. július 12-13-án zajlott az OEE 144. Vándorgyűlése, a házigazda szerepét a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. töltötte be. A díjak átadására a második napon került sor, a Vadas Jenő Emlékérmet Haraszti Gyulának nyújtotta át az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgató helyettese, Csókáné Dr. Szabados Ildikó.

2013. július 17.

 

Vonal

bitmap_8

 

Az Ipolyerdő Zrt. vezetése, így Haraszti Gyula is hosszú idő óta átlagon felüli figyelmet szentel az erdőgazdálkodás szakmai/tudományos kérdéseire. 25 éves szakmai pályafutása során betöltött minden beosztásában rendszeresen segítette az Erdészeti Tudományos Intézet szakmai munkáját. Ez többek között terepi munkákban való személyes részvétel, külföldi vendégek fogadása, terepi programok szervezése, fénycsapda felállítása és kezelése formájában is megnyilvánult.

Az Ipolyerdő Zrt. és Haraszti Gyula rendszeresen keresik az Intézetet szakmai problémáikkal és kérdéseikkel. A kérdések megválaszolásához szükséges kutatásokat rendszeresen finanszírozzák is.

Haraszti Gyula pozitív, támogató hozzáállásának is szerepe volt abban, hogy, hogy az Ipolyerdő Zrt. az átlagosnál jóval nagyobb mértékben támogatta az Intézet több szakmai kiadványának megjelentetését.

Az Intézet munkáját közvetlenül is támogató ténykedései mellett, mint az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottságának elnöke, közvetve is jelentős szolgálatot tett az erdészettudománynak. Kezdeményezője, és a kezdetektől fogva motorja volt az Erdészeti Lapok digitalizálásának. Ezzel olyan egyedülálló, bárki által elérhető és használható szakirodalmi bázis létrejöttét segítette elő, amit nem csak az erdészettudomány, hanem többek között a biológiai és történettudományok művelői is kiválóan használhatnak.

Az Erdészeti Lapok Szerkesztő Bizottságának elnökeként kezdettől fogva szorgalmazta és el is érte az Erdészettudományi Közleményekkel való szoros együttműködést. Ennek eredményeképpen az Erdészettudományi Közlemények az Országos Erdészeti Egyesület minden tagjához eljut.

 

Köszönjük elkötelezett munkáját és a kutatás támogatását!

(Fotó: Forestpress)