A hagyománynak megfelelően, idén is számos szakmai díj és elismerés került méltó helyére az Erdők Nemzetközi Napja és a Víz Világnapja alkalmából, melyeket Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adott át a Budapesten tartott ünnepség keretében.

Vonal_drapp

2013. március 22.

Vonal_drapp

Pro Silva Hungariae díjat kapott Dr. Marosi György, az Erdészeti Tudományos Intézet Ökonómiai Osztályának vezetője. A magas rangú szakmai elismerésnek számító díjat  a többcélú erdőgazdálkodás finanszírozásának, a támogatások felhasználásának és jövedelemtermelő képességének kutatása terén végzett munkájával nyerte el.

Vonal

MGYMarosi György az ERTI egyik meghatározó személyisége. 1973-ban végzett erdőmérnökként Sopronban, négy évre rá a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen mérnök-közgazdász diplomát szerzett. PhD-disszertációját 2002-ben védte meg.

1979-ben került az ERTI-hez. Jelenleg aktív nyugdíjasként nélkülözhetetlen kutatója az erdészeti ökonómiának, emellett rendszeresen oktat a Nyugat-magyarországi Egyetemen.

Munkássága során az erdészeti ökonómia tárgykörének számos felvetődött problémájára keresett és talált megoldást. Kutatta a többcélú erdőgazdálkodás finanszírozási vonatkozásait, figyelemmel kísérte a műszaki fejlesztések nyomán kialakult változásokat, az erdészeti feltárások és erdőkárok gazdasági következményeit. Megvizsgálta az erdőtelepítési és -felújítási lehetőségeket a támogatási rendszerek, valamint a természetvédelmi kérdések figyelembevételével. Jelenlegi kutatási témái a folyamatos erdőborítás fenntartásának gazdasági értékelése, és a klímaváltozás várható gazdasági kihatásainak elemzése.

2002-ben Alföldi Erdőkért Emlékérmet, 2005-ben pedig Bedő Albert Emlékérmet nyert.

Vonal_drapp

Az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozatában részesült Dr. Leskó Katalin, az Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott tudományos munkatársa, aki az emlékplakettet az erdészeti rovartani és erdővédelmi témák területén végzett vezetői és kutatói munkájával, valamint a világon egyedül álló Erdészeti Fénycsapda Hálózat kifejlesztésével nyerte el.

Vonal

LKLeskó Katalin biológia-földrajz szakos tanárként diplomázott, doktori disszertációját 1991-ben védte meg. Eleinte erdésztechnikusként dolgozott, majd 1968-ban került az ERTI-hez, ahonnan 2004-ben ment nyugdíjba.

Az erdészeti rovartani és erdővédelmi témák eredményes, nemzetközileg is ismert kutatója. A pályán eltöltött 35 év alatt számos jelentős ku­­­­­tatási témával foglalkozott.

Hazai viszo­nyok között elsőként tárt fel az Euproctis chrysorrhoea-val kapcsolatban számos információt. Biológiai és környezetkímélő védekezési módszereket dolgozott ki tölgy lombrágók ellen, tanul­mányozta a lombfogyasztó nagylepkék élet­módját, valamint a mak­ro- és mik­ro­­­lepidoptera fa­jok populációdinamikáját. Vizsgálta a tölgy­állo­má­nyok rovartani vonatkozásait, és a fenyő lomb­fogyasztó nagylepkefajok együttesét. Foglalkozott az erdei fitofág és pre­dátor rovarok tér-időbeli di­na­mi­ká­já­nak populációs és koalíciós szintű elem­zé­sével. Több mint negyed évszázadon keresztül meghatározó szerepet játszott a világszerte is egyedülállónak mondható Erdészeti Fénycsapda Hálózat működtetésében és fejlesztésében. 14 éven keresztül (1989-2003) írta az éves erdő­vé­del­mi prog­nó­zist.

2002-ben megkapta az „Ember az Erdőért” kitüntetést.

 

A díjazottaknak szívből gratulálunk!

Fotók forrása: http://erdo.kormany.hu