Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2012. évi hagyományos Kutatói Napjára november 9-én Püspökladányban került sor. A rendezvény házigazdája az Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladányi Kísérleti Állomása volt.

Vonal_drapp

2012. november 13.

Vonal_drapp

 

A nagy érdeklődés mellett megtartott, sikeres tanácskozás megszervezésében szorosan együttműködött az ERTI, az AEE, és az MTA DAB Mezőgazdasági Szakbizottságának Erdészeti és Vadászati Munkabizottsága. A rendezvény illeszkedett a Magyar Tudomány Ünnepe megyei rendezvénysorozatába.

 

IMG_9353 IMG_9360

 

A konferencia előadásai az alföldi erdőgazdálkodás napi és jövőbeli problémáira koncentráltak. A résztvevők megismerkedhettek az ERTI és a Nyugat-magyarországi Egyetem alföldi erdőkkel kapcsolatos legfrissebb kutatásaival.

Több előadás is foglalkozott a klímaváltozás következtében az alföldi területekre prognosztizált változásokkal, és ezek gazdasági következményeivel.

Hallhattunk előadást az elmúlt években hazánkba betelepülő rovarfajokról, és ezek várható kártételéről. Szembesülhettünk azzal a ténnyel is, hogy olyan kár- és kórokozók, melyek eddig gazdasági kár nélkül voltak részesei az erdei életközösségnek – jelenlétükről szinte csak a kutatók tudhattak – egyre többször okoznak már érzékelhető erdőkárokat.

 

IMG_9373 IMG_9465

 

Bepillanthattunk az erdő „fatörzsbe vésett” élettörténetét megfejtő évgyűrű elemzések kulisszatitkaiba is. Megismerhettük a levonható következtetéseket.

Példát láthattunk a kutatóintézet és a mátrafüredi erdészeti szakiskola összefogásával fejlődő ígéretes termőhely minősítési módszerre is.

Hallhattunk előadást és láthattunk megdöbbentő képeket a Bugaci Ősborókásban pusztító tűzről. Megismerkedhettünk a katasztrófát követő felújítási munkák elméleti és gyakorlati nehézségeivel.

A tudományos előadások rideg tényei, elgondolkoztató grafikonjai között üde színfolt volt Máté Bence világhírű természetfotós, vetítettképes előadása, melyből megtudhattuk, hogy a csodálatos képek mögött, mennyi és milyen nehéz munka, esetenként jelentős innováció rejtőzik.
Az elhangzott 10 előadás és kiállított 10 poszter anyaga a rendezvény megnyitójára kiadvány formájában is megjelent.

 

IMG_9473 IMG_9478

 

A Kutatói Napon került sor „Alföldi Erdőkért Emlékérem” átadására a tagszervezetek által javasolt négy szakembernek. A kitüntetés odaítélésével az AEE, az alföldi erdőgazdálkodás sikere érdekében végzett szakmai munkát ismeri el. 2012-ben négy kolléga részesült a jeles kitüntetésben:

  • Dr. Fehér Sándor egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes, NYME
  • Kara Miklós okleveles erdőmérnök, erdészeti igazgató, KEFAG Zrt.
  • Sebők Miklós okleveles erdőmérnök, erdészeti igazgató, NEFAG Zrt.
  • Vass Sándor okleveles erdőmérnök, vezérigazgató DALERD Zrt.

A konferencia zárásaként az AEE elnöke nevében Sódar Pál, az ERTI nevében dr. Borovics Attila főigazgató koszorút helyezett el Tury Elemér Farkasszigetben álló szobránál, emlékezve ezzel a neves kutatóra, aki egész életében az alföldi erdők ügyét szolgálta.
A rendezvényt követően Püspökladány polgármestere, Dombi Imréné nyitotta meg Máté Bence fotókiállítását, mely a Városi Művelődési központban tekinthető meg az elkövetkező hetekben.

A rendezvényt a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatta. Az előadásokról a közeljövőben részletes beszámoló készül.

 

Írta: Csiha Imre

Fotók: Szőcs Levente