A Magyar Meteorológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlésére valamint a VII. Erdő és klíma konferenciára idén közösen, a Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) szervezésében* került sor 2012. augusztus 29-31. Debrecenben.

Vonal_drapp

 2012. szeptember 17.

Vonal_drapp

 

A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának dísztermében a nyitóbeszédet Dunkel Zoltán, a MMT elnöke tartotta. A rendezvény első napját a vándorgyűlés tette ki, ahol „Debreceni Agrárkutatásért” emlékérmet kapott a 85 esztendős Szász Gábor professzor, akinek a nevéhez fűződik a 60 éves kismacsi agrometeorológiai mérőállomás létrehozása. A nap előadásai az agrometeorológia témaköréhez kapcsolódtak.

A második nap délelőttjén, majd a harmadik napon folytatódott az előadássorozat városklíma és megújuló energia, illetve erdészeti és biológiai témakörökben.

 

A   r é s z l e t e s   p r o g r a m   e l é r h e t ő   a   l i n k r e   k a t t i n t v a .

 

01 02

 

A második nap délutánján zajlott a terepi program. A résztvevők ellátogattak a kismacsi agrometeorológiai állomásra, ahol Szász Gábor és Nagy Zoltán mutatta be az ország legkorszerűbben felszerelt agrometeorológiai műszerkertjét, Bíróné Kiricsi Andrea (DE) pedig a SODAR berendezést. Ezután az ERTI püspökladányi szikkísérleti telepén Csiha Imre ismertette a területen folyó kutatásokat, majd Vigh Péter (NymE) megemlékezését követően a konferencia résztvevői megkoszorúzták az alföldfásítási programot kezdeményező Kaán Károly szobrát. A későbbiek során Rásó János (ERTI) tartott terepi bemutatót a talajnedvesség mérésekből, melyek egy lecsupaszított, erdővel körül zárt kutatási területen zajlanak az újratelepítés körülményeinek megismerése érdekében.

 

03 04

 

Az Erdő és klíma konferenciák eredete Tar Károly nevéhez köthető, aki a DE Meteorológiai Tanszékének vezetőjeként kezdeményezte e konferenciasorozat létrejöttét. Az első ilyen konferenciára 1994-ben Noszvajon került sor, azóta pedig minden 3. évben megtartják, erdészek és meteorológusok részvételével.

Az ötlet onnan származik, hogy az 1972-ben Jakucs Pál professzor vezetésével indult Síkfőkút-projekt révén a DE Meteorológiai Tanszéke – Justyák János tanszékvezető közreműködésével – komoly együttműködést épített ki biológusokkal, és rajtuk keresztül erdészekkel. A DE Meteorológiai Tanszéke a síkfőkúti kutatási területen az ökológiai vizsgálatok kiegészítéseként klimatológiai megfigyeléseket végzett. Az erdőállomány magasságával összevethető toronymérések segítségével vizsgálták az erdő hatását a felszín közeli légkör fizikai paramétereinek profiljaira. Azaz hosszú éveken keresztül meghatározó kutatási téma volt a tanszék életében az erdő és a klíma kapcsolatának vizsgálata.

A téma nem veszített aktualitásából azóta sem, ami abból is látszik, hogy a konferenciasorozat ennyi év után is számos kutatót vonz. Másrészt a hosszú távú ökológiai megfigyelések szorosan összefüggnek az éghajlatban tapasztalható változásokkal. Így a két terület kutatási eredményeinek rendszeres megismerése mind a mai napig segíti a közös, alkalmazott kutatási programok létesítését.

 

Fotók: Szabados Ildikó

 

Vonal

*A szervezésben közreműködött a Debreceni Egyetem TTK Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszéke, a Debreceni Egyetem TTK Biológiai és Ökológiai Intézet Növénytani Tanszéke, a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, a Nyugat-Magyarországi Egyetem EMK Környezettudományi Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottsága, az Országos Meteorológiai Szolgálat és az Erdészeti Tudományos Intézet.