Erdőbiológiai Monitoring Kutatási Program (EMKP)

Témavezető: Somogyi Zoltán

Megbízó: FM (az ún. EMMRE program részeként)

Kutatás időtartama: 1988., ill. 1962. óta folyamatosan

 

Főbb célkitűzéseka program főbb elemei szerint:

Erdők üvegház gáz leltárának készítése és erdők szénforgalmának vizsgálata: a klímaváltozás megfelelő kezeléséhez szükséges, az erdők üvegház gáz forgalmának megismeréséhez szükséges mérések, becslések és modellezés végrehajtása.

Erdőállapot monitoring égi (távérzékelések) és földi módszerekkel: folyamatosan nyomon követni az erdők egészségi állapotának alakulását figyelve arra, hogy azt hogyan befolyásolják a klímaváltozásból adódó környezeti változások.

Ökológiai monitoring: néhány területen folyó viszonylag intenzív, folyamatos megfigyelésekkel jobban megérteni egyes környezeti tényezők, valamint a fák növekedése és egészségi állapota közötti összefüggéseket.

Rovarnépesség-vizsgálatok fénycsapdákkal: az ország néhány kiválasztott pontján folyamatosan nyomon követni a fénycsapdákkal befogható rovarok populációjának időbeli alakulását, és vizsgálni, hogy a környezeti tényezők hogyan hatnak a populáció-dinamikára.

 

Módszertani leírás:

A módszertan a fenti főbb témakörökben más és más; a részletek megtalálhatók a klima.erti.hu weblapon.

 

Eredmények:

Erdők üvegház gáz leltárának készítése és erdők szénforgalmának vizsgálata: az üvegház gáz leltár monitoring évenként frissülő jelentésekben található meg az ENSZ honlapján; ennek kivonata olvasható a http://klima.erti.hu/home/uveghaz-gazok/ weblapon.

Erdőállapot monitoring égi (távérzékelések) és földi módszerekkel: a 2017-ben kezdett monitoring eredményeit (16 naponkénti gyakorisággal) egy web alapú térinformatikai rendszerben jelenítjük meg folyamatosan, mely a http://klima.erti.hu/home/erdoallapot-monitoring-2/ címen érhető el. A technikai fejlesztések eredményeként a jövőben tervezzük az eredményeket publikálni annak érdekében, hogy az erdők tulajdonosai és kezelői tájékozódhassanak erdeik állapotáról.

Ökológiai monitoring: a több évtizede folyó mérések szerint a fák növekedését és egészségi állapotát a környezet számos – időben jelentősen változó – eleme határozza meg. Ezek közül csökkenni látszik a korábban “savas ülepedést” okozó kibocsátások hatása; a hőmérséklet, csapadék, páratartalom és a sokféle talajjellemző pedig rendkívül complex mechanizmusokon keresztül érvényesülnek. További részletek olvashatók a http://klima.erti.hu/home/intenziv-monitoring/ weblapon.

Rovarnépesség-vizsgálatok fénycsapdákkal: a vizsgálatok eredményeként az összes nagylepke faj, esetenként a kártevő molylepke, valamint a cserebogár fajok populációjára vonatkozó hosszú adatsorokkal, és számos, az adatsorok értelmezésére irányuló, fajonként változó eredményekkel rendelkezünk. Az adatsorok egy része és más információk megtalálhatók a http://klima.erti.hu/home/a-fenycsapda-halozat-rovid-tortenete/ weblapon.