Az erdők genetikai változatossága nemzetközi viszonylatban

Vonal drapp

SUSTREE CMYKAz ausztriai Erdészeti Kutatóintézet (BFW) az erdei ökoszisztémák klímaváltozáshoz való adaptációjának támogatását célzó nemzetközi projektbe kezdett. Hat közép-európai országból nyolc partner intézet osztja meg tudását a SUSTREE projektben annak érdekében, hogy lehetővé válhasson az erdészeti genetikai erőforrások fenntartásnak és hasznosításának nemzetközi összehangolása.

Vonal drapp

Az előre vetített klímaváltozás hatására a közép-európai erdők fajösszetétele alapvetően megváltozhat. Ez a változás új kihívásokat, és egyben új lehetőségeket is hoz magával. Annak érdekében, hogy fenntartsuk az erdők ökológiai és ökonómia funkcióit, olyan alkalmazkodást elősegítő erdőgazdálkodási gyakorlatokra van szükség, melyek alternatív fafajokat, fajkombinációkat, és ezek teljes alkalmazkodóképességét hasznosítják. A melegebb, szárazabb éghajlatú körzetekből származó szaporítóanyag felhasználása várhatóan pufferelő hatással lesz az erdők globális hőmérsékletemelkedéssel szembeni stabilitására nézve.

A növények nem ismerik a politikai határokat

A nemzeti határok rossz leírói a fafajok elterjedésének és helyi alkalmazhatóságának. A genetikai változatosság leggyakrabban földrajzi és éghajlati mintázatokat követ. Az Interreg Central Europe által támogatott SUSTREE projekt az erdészeti genetika és nemesítés kutatóit hozza össze Ausztriából, Csehországból, Németországból, Magyarországról, Lengyelországból és Szlovákiából. A nemzeteken átívelő együttműködés célja, hogy elősegítse a veszélyeztetett genetikai változatosság megőrzését, és összehangolja az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodást, -kereskedelmet és -felhasználást érintő nemzeti szabályozást és irányelveket. Mindezt annak érdekében, hogy Közép-Európa erdeiben a klímaváltozás szempontjából a lehető legmegfelelőbb genetikai anyag kerüljön felhasználásra.

Trend-teremtő megoldások

Az erdőgazdaságokkal való szoros együttműködés biztosítja a projekt eredményeinek azonnali hasznosulását. A fafajok elterjedésének várható változásait, az éghajlati alkalmazkodóképességük és fatermőképességük jövőbeli alakulását leíró modellek eredményeinek felhasználásával döntéstámogató eszközök és alkalmazások készülnek a gyakorlat számára. A klímaváltozás hatásait figyelembe vevő nemzetközi szaporítóanyag-kereskedelmi rendszerek és ajánlások várhatóan támogatást nyújtanak mind a szaporítóanyag termelőinek, mind pedig felhasználóinak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Célunk, hogy a szaporítóanyag-terjesztés nemzetközi szabályozására alapozva, ígéretes stratégiákat mutassunk be az alkalmazkodó erdőgazdálkodás számára.