Borovics Attila

 

Iskolák, tudományos fokozatok

1985-1989.

Roth Gyula Erdészeti Technikum, Sopron

1989-1994.

Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron (ma Nyugat-magyarországi Egyetem), okleveles erdőmérnök

1995-1997.

Gödöllő Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, okleveles növénygenetikai szakmérnök

1996-1998.

Ph.D. hallgató, Soproni (majd Nyugat-magyarországi) Egyetem, Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok program, Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása alprogram

2001.

Ph.D. fokozat megszerzése

2005.

Címzetes egyetemi docens (Nyugat-magyarországi Egyetem)

2012.

Címzetes egyetemi tanár (Nyugat-magyarországi Egyetem)

 

 • Munkahely: 1994-óta az  Erdészeti Tudományos Intézet Sárvári Kísérleti Állomás, Nemesítési Osztály
 • Beosztás: főigazgató, tudományos osztályvezető
 • Oktatói tevékenység: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet (Evolúció- és populációbiológia, Környezetvédelmi Biológia, Erdei nemesítéstan, Erdészeti Genetika)
 • Legfontosabbnak ítélt szakmai eredménye: erdészeti genetikai laboratórium kiépítése és az első eredmények publikálása. Ez olyan technológiák első hazai adaptációiját jelenti, amelynek segítségével tudományosan alapozhatjuk meg erdeink genetikai erőforrásainak tartamos használatát, amelynek alkalmazásával újrafogalmazhatjuk a minőségi szaporítóanyag előállításának kritériumait, elősegítve a genetikai tartamosságot is biztosító gazdálkodási eljárásokat, az erdők alkalmazkodási folyamatainak megértését.
 • Nemzetközi szinten jegyzett tudományos eredménye a Kárpát-medence tölgyfajainak numerikus módszerekkel történő elkülönítése. További újdonságértékű eredménye a szélsőséges klimatikus feltételekhez történő alkalmazkodás egyes genetikai vonatkozásának feltárása, a különböző erélyű gyérítések génkészletére gyakorolt hatásának kimutatása és a magtermesztő ültetvényekben termelt szaporítóanyag genetikai értékelése.

 

Jelenlegi tudományos témái és projektjei:

 • Gyorsan növő fafajok nemesítése vonatkozásában az egzóták honosításában és a nyárnemesítésben vesz részt. Ennek során az Intézet Arborétumaiban folyó honosítási munkákat irányítja, megszervezi és koordinálja az Arborétumok fenntartását és fejlesztését. A nyárnemesítésen belül a hazai nyárak esetében populációgenetikai vizsgálatokat végez, a genetikai erőforrásainak feltárása és tartamos módon történő hasznosítása érdekében. Részt vesz új nemesnyár fajták előállításában, különös tekintettel a rövid vágásfordulóban kezelhető, elsősorban biomassza előállítását célzó ültetvényekben való alkalmazhatóságukra.
 • Lassan növő őshonos fafajok génmegőrzésével kapcsolatban vizsgálja az erdőnevelési beavatkozások erdők genetikai szerkezetére gyakorolt hatásait. Ennek során azt kutatja, hogy kimutatható-e kapcsolat a nevelővágások erélye és az erdőállományok genetikai változatossága között kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy és bükk állományokban? Részt vesz a tölgy magtermesztő ültetvények termesztés-technológiai fejlesztésben, a minőségi szaporítóanyag előállítása és a genetikai tartamosság érdekében. Beteg és egészséges tölgy fapárok összehasonlító genetikai elemzését végzi, annak érdekében, hogy kimutatható-e ellenálló genotípus a tressztényezőkre vonatkoztatva? Vizsgálja a bükk és a kocsánytalan tölgy genetikai változatossági mintázatát és kapcsolatot keres a különböző klímatényezőkkel annak érdekében, hogy a jövő környezeti feltételeihez történő alkalmazkodás genetikai aspektusait megismerje. Részt vesz az erdészeti génrezervátumok kijelölésében és a bennük végzendő genetikai vizsgálatok metodikájának kidolgozásban.

 

Az alábbi szervezetekben tag vagy tisztségviselő:

 • Erdőtanács
 • MTA Erdészeti Bizottsága
 • Magyar Növénynemesítők Egyesületének Elnöksége
 • Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének Elnöksége
 • Növényi Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottsága
 • FVM Fajtaminősítő Tanácsa

 

Továbbképzések

1994. 10. 24 - 11. 11.

3 hetes továbbképzés az ausztriai szövetségi erdészeti kutatóintézetben (FBVA), erdészeti genetika, nemesítés és erdőművelés témakörökben.

1996. 11. 11 - 12. 06.

4 hetes tanfolyam az ausztriai FBVA Erdészeti Genetikai Intézetében, molekuláris genetikai módszerek tanulmányozása

1998. 08. 31 - 09. 11.

2 hetes továbbképzés, Németország Baden-Württenberg tartomány Mezőgazdasági Minisztériumának meghívása alapján, Erdészeti Tudományos Intézet, Freiburg (FVA), erdészeti genetika, genetikai erőforrások védelme témában

1998. 10. 11 - 12. 11.

9 hetes laboratóriumi tapasztalatszerzés, Erdészeti Genetikai Tanszék, Ludwig Maximilian Egyetem, München-Freising, erdei populációk genetikai vizsgálata témakörben

2000. 04. 17 - 04. 28.

2 hetes laboratóriumi tapasztalatszerzés, a belgiumi Erdészeti és Vadászati Tudományos Intézetben (Gerardsbergen), erdei populációk genetikai vizsgálata témakörben

2000. 10. 07 - 10. 15.

Tanulmányút a Pekingi Egyetem Erdészeti fakultására, erdészeti nemesítési témakörben

2002. 08. 19 - 08. 24.

Göttingeni Egyetem Erdészeti Nemesítési és Genetikai Intézetében különböző molekuláris- és populációgenetikai módszerek tanulmányozása

2003. 05. 26 - 05. 31.

Erdészeti genetikai és nemesítési tanulmányút, a belgiumi Erdészeti és Faipari Tudományos Intézetben (Gembloux)

2012

 • Borovics A. (2012): Actual research challenges in Central European forests. Forest Science Institute of Vietnam. Erdészettudományi Workshop. Hanoi, 2012. március 22.
 • Borovics A. (2012): Energetikai faültetvények új alapanyagforrás. Energetikai Workshop. Székesfehárvár, 2012. április 26.
 • Borovics A. (2012): Changing climate effect on forest genetic resources. EUFGIS Workshop. Szombathely, 2012. május 8.
 • Borovics A. (2012): Fenntarthatóság az erdészetben. OEE Helyi Csoport ülése. Szombathely, 2012. május 12.
 • Borovics A. (2012): Fa, mint megújuló energiaforrás. Energetikai Tanácskozás. VM MGI Gödöllő, 2012. október 26.
 • Borovics A., Cseke K., Csiha I., Keserű Zs., Koltay A., Rédei K. (2012): Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Természettel az Emberért. Az akác szerepe és helye az Alföld erdőgazdálkodásában. AEE fóruma. Pusztavacs, 2012. szeptember 13.
 • Borovics A., Cseke K., Mátyás Cs. (2012): Szárazodó környezeti feltételekhez történő alkalmazkodás genetikai háttere – felkészülés a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira. Magyar Tudomány Ünnepe 2012 – Környezeti és Biológiai Erőforrások az agrárkutatásban, VM központi rendezvény. Budapest, 2012. november 22.
 • Borovics A., Cseke K., Molnár T. (2012): Genetic consequences of utilization of artificial populations in forestry, with special regards to climate change. Seed Orchards and Breeding Theory IUFRO Conference. Turkey Antalya, 2012. május 21-25. Proceedings pp. 67-71.
 • Borovics A., Cseke K., Nagy L., Bordács S., Mátyás Cs. (2012): Genetikai monitoring: az evolúciós változások finom léptékű ellenőrzése. Monitoring az erdészetben és a vadgazdálkodásban MTA Tudományos Ülés, Budapest, 2012. november 21.

 

2011

 

 • Borovics A. (2011): Agroerdészet Magyarországon. Agroforestry and Biodiversity, Preignac Franciaország. 2011. szeptember 16-17.
 • Borovics A. (2011): Erdők a határon. Természettel az Emberért. Alföldi Erdőkért Egyesület Fóruma. Jánoshalma, 2011. szeptember 27.
 • Borovics A. (2011): Szaporítóanyag-gazdálkodás az Alföldön: fajtáktól az őshonos állományokig. Alföldi erdők a kutató, a természetvédő és a gazdálkodó szemével, „Erdők Hete 2011” Szolnok, 2011. október 7.
 • Borovics A. (2011): Energiaerdők - energianyerés fából. "Széchenyi emlékezete és az erdők éve" Magyar Tudomány Ünnepe. Nagycenk, 2011. november 2.
 • Borovics A. (2011): 100 éve született Mátyás Vilmos a tölgyek kutatója. A TAEG Zrt alapításának 60. évfordulója alkalmából szervezett tudományos konferencia. Sopron, 2011. október 28.
 • Borovics A. (2011): Forest tree breeding in Hungary with special regards to broadleaves. Workshop Forstpflanzenzüchtung. Berlin, 2011. november 7-8.
 • Borovics A. (2011): Kihívások az erdészettudomány területén. Az Erdők Nemzetközi Éve Vas megyei konferencia. Szombathely, 2011. november 17.
 • Borovics A. (2011): Új kihívások az erdészeti kutatásban. Az erdők helye a vidékstratégiában – 2011. az erdők nemzetközi éve Konferencia, Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2011. november 21.
 • Borovics A., Mátyás Cs. (2011): Klímaváltozás hatásainak előrejelzése őshonos erdeinkben. Akác a Nyírség aranya, Változó éghajlat – átalakuló erdőgazdálkodás. Baktalórántháza, 2011. május 19.
 • Jobb Sz., Borovics A., Cseke K., Koltay A. (2011): A tölgypusztulás genetikai hátterének vizsgálata. Euroregionális Természettudományi Konferencia, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2011. január 26.

 

2010

 

 • Borovics A. (2010) Energetikai faültetvények: a legjobb gyakorlatok Magyarországon. Fenntartható Energiagazdálkodás I. Települési Energiaellátás új rendszerei, Gyöngyös, 2010. szeptember 14.
 • Borovics A. (2010): A klímaváltozás és pusztulási folyamatok erdőállományok genetikai szerkezetére gyakorolt hatásai. Nógrádi Erdészeti Klímafórum 2010., Balassagyarmat, 2010. július 13.
 • Borovics A. (2010): A klímaváltozás és alkalmazkodás. „A klímaváltozás hatása a jövő erdőgazdálkodására” Szakkonferencia, 2010. október 23. Bálványos, Románia
 • Borovics A. (2010): Természetközeliséget fokozó erdőművelési beavatkozások alföldi körülmények között. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Szolnok, 2010. november 4.
 • Borovics A. (2010): Genetikai erőforrások fenntartható hasznosítása az erdészetben „Fenntartás és fejlesztés – 2010 a biológiai sokféleség éve”, Budapest, 2010. november 17.
 • Borovics A., Csiha I., Keserű Zs., Kamandiné V. Á., Rédei K., Koltay A., Kapusi I., Bach I., Németh J. (2010): Az akác jövője az energetikai faültetvényekben. Akác és energetika – ismét „Akác a Nyírség aranya” konferencia, Baktalórántháza, 2010. május 20. 
 • Cseke K., Borovics A., Bordács S.: Miről mesél egy tölgy állomány? Avagy a finomléptékű genetikai struktúra térbeli megjelenítése fás populációkban. Pannon Tudományos Nap, Nagykanizsa, 2010. október 13.

 

 

 

2009

 

 • Benke A., Cseke K.,  Borovics A. (2009): A szőke nyárak szekciójába tartozó őhonos fafajaink genetikai állományának felmérése a Dunántúlon. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. Budapest, 2009. március 17., Absztrakt Kötet: 26-30. 
 • Benke A., Cseke K., Takács R., Kámpel J., Borovics A. (2009): Hagyományos és molekuláris genetikai módszerekkel támogatott nyárnemesítés a bioenergetika szolgálatában. Előadás, Fenntartható bioenergia termelés – fiatal kutatók a bioenergetikában. Konferencia, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő, 2009. 10. 29-30.
 • Borovics A. (2009): Fenntartható erdőgazdálkodás. Fenntartható fejlődés gazdasági válság idején, Gyöngyös, 2009. 11. 09.
 • Borovics A. (2009): A hazai nemesítés szerepe az energetikai faültetvényekben és az erdőtelepítésekben. Magánerdővel a válság ellen. MEGOSZ-ERTI Nagyrendezvény, Abádszalók, 2009. szeptember 26. 
 • Borovics A. (2009): Forests at the xeric limit. Zala – Sarthe megyék közötti Erdészeti Tudományos Konferencia. 2009. szeptember 22-23., La Mans, Franciaország. 
 • Borovics A (2009): Genetikai szempontok érvényesítésének szükségessége az erdőművelési módszerek meghatározásakor. Múlt és jövő – Tarvágásból szálalásba Szakmai Konferencia, Hidegkút, 2009. november 09. 
 • Borovics A. (2009): Kutatás és gyakorlat. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, 2009. november 6. Nyíradony-Gúthpuszta 
 • Borovics A. (2009): Erdészeti kutatási együttműködési lehetőségek a fejlődő országokkal. „Kitörési stratégia a mezőgazdasági K+F-ben – lehetőségeink a fejlődő országokban” FVM Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia, Budapest, 2009. november 11. 
 • Borovics A., Benke A., Takács R. (2009): Az energetikai faültetvények biológiai hátterének fejlesztéséhez kapcsolódó kutatási eredmények. XII. Biomassza Konferencia, Sopron, 2009. február 26. 
 • Borovics A., Cseke K., Molnár T. (2009): Mesterséges populációk erdészeti felhasználásának genetikai konzekvenciái. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. Budapest, 2009. március 17., Absztrakt Kötet: 61-65. 
 • Borovics A., Mátyás Cs. (2009): Effect of climatic selection on genetic diversity. Forests at the limit: evolutionary – genetic consequences of environmental changes at the receding (xeric) edge of distribution 11th – 15th May, 2009 Sopron, Hungary 
 • Cseke K., Borovics A., Bordács S. (2009): Egy elegyes tölgy állomány taxonómiai és genetikai szerkezetének megjelenítése. Kari Tudományos Konferencia. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Sopron, 2009. október 12. 
 • Cseke K., Borovics A., Bordács S. (2009): White Oak Species Adapted to Semiarid Conditions in the Carpathian Basin – Hidden Reserves Mitigating the Effect of Climate Change. ’International cooperation in the forest sector: balancing education, science and industry’. Mari State Technical University (MarSTU), Sustainable Forest Management Center. Yoshkar-Ola. 2009. 06. 01-05.

 

2008

 • Benke A., Borovics A. (2008): A nyárnemesítés aktualitásai Magyarországon. Előadás, Erdélyi magyar Műszaki Tudományos Társaság, Erdészeti Szakosztály Konferencia és Tudományos Nap. Nagyvárad, 2008. 09. 25-27.
 • Borovics A. (2008): Energetikai faültetvények létesítése és fenntartása. Az energetikai faültetvények erdővédelmi problémái. OEE Erdővédelmi Szakosztály - ERTI konferencia. Sárvár. 2008. augusztus 12.
 • Borovics A. (2008): Erdészeti genetikai erőforrások hasznosításának aktuális kérdései. MBK Napok 2008.
 • Borovics A. (2008): Experiencies of Hungarian Forest Research Institute in the field of poplar breeding. TREBREEDEX Activity n 5. INRA Orléans, 18-19 Sept 2008.
 • Borovics A. (2008): Tree improvement work at Sárvár. VII. EUFORGEN Conifers Network meeting Sopron, Hungary, 10–12 June 2008
 • Borovics A. (2008): Szaporítóanyag-nemesítés. XI. BIOMASSZA KONFERENCIA, Sopron 2008. március 05-06.
 • Borovics A., Cseke K., Mátyás Cs. (2008): Kicsi a gén, de….. 139. OEE-ERTI Konferencia Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. július 11-13.
 • Führer E., Marosi Gy., Borovics A., Jagodics A., Mayer B. (2008): Energia ültetvények ökológiai és ökonómiai feltételei. 139. OEE-ERTI Konferencia Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. július 11-13.
 • Mátyás Cs., Borovics A. (2008): Impact of the evolutionary environment on the behaviour of tree populations. Forum Genetik-Wald-Forstwirtschaft, Umwelt und Genetik von Populationen von Holzpflanzen. 2008. december 4-5. Göttingen, Németország.

 

2007

 • Borovics A. (2007): Energetikai célú nyárnemesítés. OEE Szombathelyi HCS, Szombathely,  2007. 03. 29.
 • Borovics A. (2007): Az erdészeti nemesítés aktuális kérdései. FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Erdészeti, vadgazdálkodási szaktanári továbbképzés. 2007. október 1-2., Elek.
 • Borovics A. (2007): Energetikai célú faültatvények létesítése és fenntartása. OEE Győri Helyi csoportja, 2007. november 8., Győr.
 • Borovics A. (2007): Energiaültetvényi fafajok és fajták: mindig jobb,  ami külföldi? Via Futuri 2007 Nemzetközi konferencia a Biomassza-alapú energiatermelésről, 2007. november 15-16. Pécs.
 • Borovics A., Benke A. (2007): Biomassza célú nyárnemesítés. XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, MTA Budapest, p. 51.
 • Borovics A., Benke A. (2007): A termőhely és a fajta jelentősége faültetvények létesítésénél. Energiaültetvények telepítése konferencia. 2007. február 2., Nagykanizsa.
 • Borovics A., Benke A. (2007): Poplar breeding and propagation material in Hungary. COST E44 Training School on Plantation Timber new challenges at the University of West Hungary, Sopron 7-11 May 2007.
 • Borovics A., Cseke K., Bordács S., Molnár T. (2007): A szaporítóanyag genetikai minősége a körcsönyei magtermesztő ültetvényben. Kocsányos tölgy plantázsok a Kárpát-medencében Konferencia. 2007. szeptember 20-21., Szigetvár.
 • Borovics A., Cseke K., Molnár T. (2007): Egy tölgy magtermesztő ültetvény genetikai vizsgálatának tapasztalatai. Erdészeti tudományos konferencia. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. 2007. december 11., Sopron.
 • Cseke K., Benke A., Borovics A. (2007): Nyár klónok genetikai azonosítása. XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, MTA Budapest, p. 87.
 • Cseke K., Borovics A., Bordács S. (2007): Szárazságtűrő tölgy fajok: felkészülés a klímaváltozás hatásaira. Kocsányos tölgy plantázsok a Kárpát-medencében Konferencia. 2007. szeptember 20-21., Szigetvár.
 • Mátyás Cs., Berki I., Borovics A., Veperdi G. (2007): Genetic response of tree populations to aridification on the xeric forest limit (invited lecture). Afforestation and sustainable forests as a means to combat desertification. Jerusalem, Israel, 2007 Abstracts, p. 36.

 

2006

 • Borovics A. (2006): A minőségi szaporítóanyag szerepe az erdőtelepítésekben és energetikai célú ültetvények létesítésében, Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) Dunántúli I. Magánerdős Napja.  2006. 10. 7., Bagod.
 • Borovics A. (2006): Populációgenetikai jellemzők és klímatényezők. V. Erdő-Klíma Konferencia. 2006. 10. 25-27. Mátrafüred.
 • Borovics A., Benke A. (2007): A termőhely és a fajta jelentősége faültetvények létesítésénél, Energiaültetvények telepítése konferencia. 2007. 02. 2., Nagykanizsa.

 

2005

 • Borovics A. (2005): A fekete nyár biológiai alapjainak hasznosítása. Nyárgazdálkodás szakmai nap, 2005. 06. 29., Sárvár.
 • Borovics A. (2005): Minőségi szaporítóanyag a természetközeli erdőgazdálkodásban. 74. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás, Agrárkutatás 2005, 2005. 09. 01., Budapest.
 • Borovics A. (2005): Genetikai szempontok érvényesítése a minőségi szaporítóanyag előállításában és felhasználásában. Szaporítóanyag-gazdálkodásés erdőművelés természetközeli módszerei konferencia. 2005. 03. 30., Sárvár.
 • Bordács S., Borovics A. (2005): Actual trends in conservation of the forest genetic resources in Hungary. Forestry on the treshold of EU, Stubicke Toplice, Croatia, 24-25 Nov. 2005.
 • Borovics A. (2005): Genetikai erőforrások tartamos hasznosítása az erdőgazdálkodásban. VEAB ülés, 2005. 10. 15. Sárvár.
 • Borovics A. (2005): Az erdőművelés hatása a tölgyesek genetikai szerkezetére. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, 2005. 11. 08., Szeged.
 • Szulcsán G., Cseke K., Borovics A. (2005): A vadkörték génmegőrzése fajazonosság és diverzitás meghatározás izoenzim és DNS vizsgálatok segítségével. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, 2005. 11. 08., Szeged.
 • Borovics A., Somogyi Z. (2005): Gyérítés hatása az erdőállomány genetikai szerkezetére. III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötet. 2005. 11. 3-6., Eger, p. 47.

 

2004

 • Borovics A. (2004): A Kámoni Arborétum fenntartásának, fejlesztésének lehetőségei és támogatottsága. Tudományos Tanácskozás Az arborétumok jelentősége és minőségi fejlesztésének lehetőségei, 2004. 05. 19. Szombathely.
 • Mátyás Cs., Bach I., Borovics A. (2004): A szaporítóanyag-gazdálkodás fejlesztésének tudományos alapjai a természetközeli erdőgazdálkodásban. VII. Országos Erdészettudományi és Fatudományi Fórum, 2004. 05. 11., MTA Budapest.

 

2003

 • Mátyás Cs., Borovics A., Führer E. (2003): Minőségi fatermesztés és biodiverzitás. VI. Országos Erdészettudományi és Fatudományi Fórum, 2003. 05. 14., MTA Budapest.
 • Borovics A. (2003): Taxonomical position of minor white oak species.  The first EUFORGEN Temperate Oaks and Beech Network (previously Social Broadleaves). Slovakia, 21-23 June 2003.

 

2002

 • Borovics A., Bordács S. (2002): A fekete nyár (Populus nigra L.) fajazonosságának és genetikai változatosságának vizsgálata, génmegőrzése. Az I. Magyar Természetvédelmi és Biológiai Konferencia. Sopron 2002. 11. 14-17. Program és Absztrakt kötet: 35.
 • Borovics A., Gergácz J., Nagy L. (2002): Biológiai alapok hasznosítása az erdészetben. FVM Magyar Tudomány Napja, 2002.
 • Borovics A. (2002): A Kárpát-medence tölgyfajainak elkülöníthetősége és eltérő ökológiai viselkedése. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Erdészeti Szakkonferenciája, Ojtoz, 2002. 10. 11-12.

 

2001

 • Borovics A., Gergácz J., Bordács S., Bach I. (2001): A fekete nyár faji identitásának és genetikai változatosságának vizsgálata. VII Növénynemesítési Tudományos Napok 2001. 01. 23-24. MTA, Budapest, Összefoglalók: 47.
 • Borovics A., Bordács S. (2001): A fekete nyár (Populus nigra L.) genetikai változatosságának vizsgálata. Biotechnológiai és élettani kutatások a Nyugat-Magyarországi régióban VEAB rendezvény, Veszprém 2001. 05. 23.
 • Bordács S., Borovics A., Bach I. (2001): Genetic diversity of natural populations and gene bank of Black Poplar in Hungary. EUROPOP Conference, 2001. 05. 16-20.
 • Borovics A. (2001): A genetikai változatosság és a tartamos erdőgazdálkodás: rendhagyó gondolatok a biológiai sokféleségről. Tallós Pál Emlékülés. Budapest, 2001. 12. 12.

 

1999

 • Borovics A., Gergácz J., Bordács S., Bach I., Bagaméry G., Gabnay E. (1999): A fekete nyár génmegőrzésében elért eredmények. Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzésének programja -Koltay György emlékülés. MTA, 1999. 03. 30.
 • Bordács S., Borovics A. (1999): Tölgyek génmegőrzése a legújabb genetikai eredmények tükrében. Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzésének programja - Koltay György emlékülés. MTA, 1999. 03. 30.
 • BorovicsA. (1999): Tölgy fajok elkülöníthetősége és keresztezhetősége. Bedő Albert Doktorandus Nap. 1999. 11. 12. Sopron.

Állomás:

Sárvár

BA_j_sarga_2

Szakmai önéletrajz

Posta:

9600 Sárvár, Várkerület 30/A.

E-mail:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon:

06-95/320-070

Fax:

06-95/320-252

 

Fő tevékenységi és kutatási területek:

     • kutatás: a szaporítóanyag-gazdálkodás és nemesítés; erdészeti és természetvédelmi genetika témakörökben, különös tekintettel a természeti erőforrások fenntartható használatára, a természetközeli erdőgazdálkodásra és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás genetikai szempontjainak feltárására
     • oktatás: erdészeti nemesítés, erdészeti és természetvédelmi genetika, evolúció- és konzervációbiológia, gyakorlati oktatás a Ny-magyarországi Egyetem kihelyezett Környezetbiológiai tanszékén, az ERTI Sárvári Állomásán
     • szaktanácsadás: biomassza- és energetikai ültetvények létesítése, kezelése tekintetében, valamint az intézet által nemesített nyár fajták hasznosítása területén

 

Publikációk - Researchgate - Előadások