Az Erdészeti Tudományos Intézet a mezőgazdasági miniszter által 1970-ben alapított „Vadas Jenő” emlékplakettel ismeri el azon szakemberek, kollégák tevékenységét, akik a hazai erdészeti kutatás fejlesztéséért sokat tettek, kiemelkedően sok segítséget nyújtottak  az intézet tudományos tevékenységéhez, szakmai, szellemi vagy anyagi téren.

A 2010. évi vándorgyűlés alkalmából

Az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója, Dr. Borovics Attila

a Vadas Jenő Emlékérem kitüntetéssel ismeri el

KOLOZS LÁSZLÓ

erdőmérnöknek

azt a  sokéves munkáját, amellyel támogatta az intézet kutatási tevékenységét abban a hitben, hogy a jövőben a magyar erdőgazdálkodásban és az erdők megóvásához szükség van arra a tudásra, amit igyekszünk a Nemzetközi Erdővédelmi Monitoring keretében felhalmozni. Kolozs László lelkiismeretes munkája nagyban segítette az intézetet a nemzetközi pályázatokban való részvételben és az elért eredmények elérésében.

Szakmai életrajzából azokat az eredményeket emeljük ki, amelyeknek kapcsolata volt az ERTI kutatásokhoz:

Kolozs László,az MGSZH – korábban ÁESZ, ERSZ – alkalmazottja, jelenlegi osztályvezetője  meghatározó kidolgozója volt a magyarországi nagyterületi erdőleltár (Faállományok Növekedésének Mérése) módszerének. Az 1993-tól folyó országos felmérés elindításának és 1997-ig a teljes rendszer működtetésének szakmai irányítója volt. Szerkesztője volt a 2000-ben megjelent fatömegszámítási táblázatok (Sopp tábla), második, átdolgozott kiadásának. 2004-től a Forest Focus tender munkálatait irányította. A fejlesztés eredményeképp az erdészeti monitoring eszközparkja megújult, és az ezekhez tartozó informatikai rendszer fejlesztése lehetővé tette a komplexebb és hatékonyabb, a jelen kor követelményeinek megfelelő munkavégzést.Ennek a programnak a keretében az ERTI is jelentős mennyiségű informatikai fejlesztési lehetőséghez jutott, az új eszközöket az ökológiai bázisterületeken folyó vizsgálatoknál használjuk.Vezető szerepet vállalt a most futó FutMon projekt pályázati előkészítésében, lebonyolításában. Ezzel biztosítva a lehetőséget az ERTI számára is, hogy a megkezdett ökológiai monitoring vizsgálatok anyagi háttere biztosítva legyen.A 2009-ben megjelent Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer című kiadványnak volt szerkesztője, amelyben összefoglalták és bemutatták a monitoring 20 éves eredményeit.