KoltayAz Erdők Nemzetközi Éve keretében dr. Koltay András az ERTI Erdővédelmi Osztályának főmunkatársa „A klímaváltozás hatása az erdők egészségi állapotának változására” címen tartott előadást 2011. április 19-én a  püspökladányi Dorogi Márton művelődési házban.

Az előadássorozat szervezője az  MTA DAB Mezőgazdasági Szakbizottság Erdő- Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Munkabizottsága, az OEE Debreceni csoportja volt.
A jelenlévő hallgatóság érdekes képeket láthatott és tényeket hallgathatott a napjaink valóságává váló klímaváltozás jelenségéről. Koltay András beszélt a klíma és erdő kapcsolatáról, a földi klíma ciklikus változásairól és a változások erdőkre gyakorolt hatásairól, valamint a napjainkban tapasztalható meteorológiai jelenségek okairól és az erdőre, az erdei ökoszisztémára gyakorolt hatásairól. A vetített képek – gleccserek felületének és tömegének csökkenése, a széndioxid szint rohamos növekedése, erdőkárok egyre gyakoribb és nagyobb méretű megjelenése – a hallgatóságot rádöbbentette a változások emberi társadalomra ható negatív következményeinek jelentőségére is. Az Erdészeti Tudományos Intézetben több évtizede folyó kutatómunka adatai – fénycsapda hálózat, folyamatosan végzett meteorológiai mérések, ökológiai bázisterületek észlelései, erdőművelési hosszúlejáratú kísérleti rendszer mérési eredményei, arborétumok és géngyűjtemények fenológiai vizsgálati sorai – módot adnak arra, hogy egyrészt érzékeljük a változásokat, másrészt az alkalmazkodás módszereire is ajánlásokat dolgozhassunk ki.

Az előadás – illeszkedve a rendezvénysorozat eszmeiségéhez – alkalmat adott arra, hogy a nagyközönség is bepillantást kapjon az erdei ökoszisztéma globális jelentőségébe, valamint reális képet kapjon a klímaváltozás emberi környezetre gyakorolt hatásairól.

(Írta: Csiha Imre)