Dr. Tóth Béla, a mg. (erdészeti) tudományok kandidátusa, ny. tudományos tanácsadó, ny. állomásigazgató, c. egyetemi tanár, okleveles erdőmérnök 2011. április 21.-én töltötte be kilencvenedik életévét.

TB_1

Sopronban, 1943-ban szerzett erdőmérnöki oklevelet, majd tízévnyi szakmai gyakorlat után, 1953-ban került az ERTI Püspökladányi állomására ahol 1993-ig dolgozott, 1982-től nyugdíjasként. Ezt követően sem csökkent azonban szakmai aktivitása, napjainkig számos szakcikk, könyv és könyvrészlet, lektori és opponensi vélemény jelzi lankadatlan munkabírását, szakmai tenni akarását.

 

A közel hetven éves szakmai munkája során:

 • TB_2Kidolgozta a tiszántúli szikes és kötött talajú termőhelyek erdészeti értékelését és erdősítési technológiáját.
 • Meghatározta a belvízzel veszélyeztetett, gazdaságtalan mezőgazdasági területek erdősítéssel való hasznosításának irányelveit (fafaj megválasztás, technológia).
 • Nevéhez fűződik a szilfavésszel szemben rezisztens, kiemelkedően szárazságtűrő ’Puszta’ szilt és ezzel a határ termőhelyek fajtaválasztékát növelte.
 • TB_3Feltárta az alföldi nyárfatermesztés termőhelyi lehetőségeit és kidolgozta a nyár termesztés technológiáját (nyárfatermesztési rendszerek).
 • Közreműködött az új nyárfajták szelekciójában, az Országos Fajtaminősítő Tanács elismert nyárfajtáival bővítette a fajtaválasztékot.
 • Hazai részről kezdeményezte az európai fekete nyár génmegőrzésével foglalkozó kutatásokat hosszú ideig hazánkat képviselte a nemzetközi feketenyár bizottságban.
 • Máig meghatározó szerepet tölt be a magyar nyárfatermesztés fejlesztésében.
 • TB_4Publikációs tevékenységét több mint 20 könyv, illetve könyvrészlet és több mint 130 cikk, tanulmány fémjelzi.
 • Kiemelkedő szerepe volt a Nemzetközi Nyárfa Bizottság 20. ülésének és tanulmányútjának megszervezésében.
 • Bedő Albert-díjas, a Pro Silva Hungariae és az Ember az Erdőért kitüntetés tulajdonosa.
 • Számos fiatal szakembert indított el, és segített szakmai fejlődésében az elmúlt, szakmai sikerekben gazdag évtizedekben.

Béla bátyánk, még soká számítunk a segítségedre!

(Írta: Csiha Imre)