2008

 • FÜHRER E., RÉDEI K., TÓTH B. (ed.) (2008): Ültetvényszerű fatermesztés 2. Az ültetvényszerű fatermesztés ökonómiai elemzése. pp. 191-229.

 

2007

 • MAROSI  GY., MAYER B. (2007):  Az energetikai célú erdők (faültetvények) gazdaságossága. Erdészeti Lapok, CXLII. évf., 4. sz., 116-118 p.

 

2005

 • MOLNÁR S. (ed.) (2005): ERDŐ-FA hasznosítás Magyarországon. 8.3 A fatermesztés és faanyaghasznosítás modelljeinek kidolgozása célállományonként. pp. 377-386.

 

2004

 • GÁL J., MAROSI GY., MÓZES CS. (2004): Innováció és vállalkozás az erdőgazdálkodásban. Erdészeti Kutatások 2002-2004, vol. 91., pp. 183-204.

 

2002

 • FÜHRER E., MAROSI GY. (2002): Wildbewirtschaftung bei den Forstaktien­gesellschaften.IUFRO S.6.12-02., Drvenik.

 

2001

 • FÜHRER  E., MAROSI GY. (2001): Az erdőtanúsítás helyzete és kilátásai Magyarországon. Alföldi Erdőkért Egyesület, Kutatói Nap, Szeged.
 • FÜHRER E., MAROSI GY. (2001): Auswirkungen der Organisationsreform auf den Wirtschaftlichen Erfolg der Staatlichen Forstwirtschaft in Ungarn. IUFRO WG6.12.02., Suleczyno.
 • HÉJJ B., MAROSI GY. (2001): Az erdőtelepítés fő mozgatórugója az érdek. Mag, Kutatás, Termesztés, Kereskedelem. Júniusi szám.
 • MAROSI GY. (2001): Az erdészeti utak hatásainak elemzése. PhD Dolgozat, Sopron.

 

2000

 • MAROSI GY. (2000): Összehasonlító költségelemzések az erdészeti vállalko­zásokban. Erdészeti Kutatások, vol. 89., pp. 203-222.

 

1998

 • MAROSI GY. (1998): Az ERTI Ökonómiai Osztályának kutatásai.Erdészeti Kutatások, vol. 88., pp. 131-142.
 • MAROSI GY. (1998): Erdészeti Ökonómia. ERTI Kiadványai 7. sz., pp. 63-67.

 

1997

 • ILLYÉS B., MAROSI GY. (1997):  Die Rolle des Waldes in der Raumplanung in Ungarn.Europaforum Forstverwaltung 7., Riederalp., pp. 271-276.
 • MAROSI GY. (1997): A magánerdőgazdálkodók támogatása Magyarországon. ERTI 2. kiadvány, pp. 147-150.

 

1996

 • MAROSI GY. (1996): Erdőgazdálkodás, természetvédelem, jövedelem. Előadás. Kutatói Nap, Zamárdi.
 • MAROSI GY. (1996): Vagyonérdekeltség - többcélú erdőgazdálkodás.Erdészeti Szakmai Konferencia kiadványa, pp. 132-137.
 • MAROSI GY. (1996): A magánerdőgazdálkodás támogatása. ERTI 2. kiadvány, pp. 100-101.
 • MAROSI GY. (1996): A műszaki fejlesztés anyagi feltételei. MTA Erdészeti Bizottság, Konferencia kiadvány, pp. 59-63.
 • MAROSI GY., GÓLYA  J. (1996): Unterstützung der privaten Waldeigentümer. Europaforum Forstverwaltung 6., Mátrafüred, pp. 153-156.

 

1995

 • LETT B., MAROSI GY. (1995): Erdőértékelés "üzleti érték" segítségével. Erdészeti Lapok, CXXX évf., 9. sz., pp. 276-277.
 • MAROSI GY. (1995): A környezeti hatásvizsgálatok jelentősége az erdőgaz­dálkodásban. Országos Agrár Ph.D. Konferencia kiadványa.
 • MAROSI GY. (1995): Die Förderung der privaten Waldwirtschaft in Ungarn.Europaforum Forstverwaltung 5., Dresden, pp. 115-118.
 • SÁRVÁRI J. (ed.) 1996): Diófából erdőt. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 67-74., pp. 78-83.

 

1994

 • MAROSI GY. (1994): A környezeti hatásvizsgálatok jelentősége az erdőgaz­dálkodásban. Erdészeti szakmai konferencia kiadványa. (WOOD TECH keretében), pp. 84-87.
 • MAROSI GY. (1994): Az erdei feltáróutak környezeti hatásvizsgálata. Erdészeti Kutatások, vol. 84., pp. 197-220.
 • MAROSI GY. (1994): Az erdei feltáróút környezeti hatásvizsgálata. (Konkrét utak). Kutatási jelentés, Sopron.

 

1993

 • HÉJJ B., ILLYÉS B., MAROSI GY. (1993): Az erdőfelújítás finanszírozása a piacgazdaságban. Erdészeti Kutatások, vol. 82-83/II., pp. 133-146.
 • ILLYÉS B., MAROSI GY. (1993): Az erdőfelújítás finanszírozásának változása. Erdészeti szakmai konferencia kiadványa. (WOOD TECH keretében), pp. 177-180.
 • MAROSI GY. (1993): Jövedelmek és adók az erdőgazdálkodásban. Erdészeti Kutatások, vol. 82-83/II., pp. 166-179.
 • MAROSI GY. (1993): Az erdőfeltárás környezeti hatásai. II. Országos Agrár-Környezetvédelmi Konferencia kiadványa, pp. 311-321.

 

1992

 • HÉJJ B., ILLYÉS B., MAROSI GY. (1992): Bildung und Verwendung des Forstlichen Fonds. Erdészeti Kutatások idegen nyelvű kiadása, vol. 82-83., pp. 122-132.
 • MAROSI GY. (1992): Az erdészeti feltárások környezeti hatásvizsgálatának módszertana. Kutatási jelentés, Sopron.
 • MAROSI GY. (1992): Majdnem ... (Az erdőművelés finanszírozásáról). Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., p. 102.
 • MAROSI GY. (1992): Incomes and taxes in the forest economy. Erdészeti Kutatások idegen nyelvű kiadása, vol. 82-83., pp. 133-146.

 

1989

 • HÉJJ B., ILLYÉS B., MAROSI GY. (1989): A tölgypusztulás ökonómiai értékelése és finanszírozása. Erdészeti Kutatások 1988-1989, vol. 80-81., pp. 205-207.
 • HÉJJ B., ILLYÉS B, MAROSI GY. (1989): Erfahrungen bei der ökonomischen Bewertung und der Finanzierung des Eichensterbens in Ungarn in Ökonomische Bewertung von Waldschaden. Österreichischer Agrarverlag, Wien, pp. 92-96.
 • MAROSI GY. (1989): A gazdasági környezet, az élőfakészlet változásainak összefüggései  az  erdőgazdálkodás  jövedelmezőségével. Erdészeti Kutatások 1988-1989, vol. 80-81., pp.353-354.

 

1987

 • MAROSI GY. (1987): Helyzeti járadék az erdőgazdálkodásban. VEAB Értesítő, pp. 149-151.

 

1986

 • MAROSI GY. (1986): Az erdőgazdálkodás eredményességét befolyásoló adottságok. Erdészeti Kutatások, vol. 78., pp. 411-414.

 

1985

 • MAROSI GY. (1985): Az erőforrás-hasznosítás ágazati értékelése. Erdészeti Kutatások 1984-1985, vol. 76-77., pp. 347-350.

 

1983

 • HÉJJ B., ILLYÉS B., JÁMBOR L., MAROSI GY.,VINCZE J. (1983): Világpiaci árak, jövedelmezőség, költségszerkezet jellemzői Európában. Erdészeti Kutatások, vol. 75., pp. 257-260.
 • JÁMBOR L., MAROSI GY. (1983): A munkaerőkiváltás néhány erdőgazdasági problémája. Az Erdő, XXXII. évf., 9. sz., pp. 397-400.
 • MAROSI GY. (1983): Állóeszköz-fejlesztés az állami erdőgazdaságokban. ERTI Gépesítési Információk. 20 pp.

 

1982

 • MAROSI GY. (1982): Az erdőgazdaságok állóeszköz-állománya alakulásának tapasztalatai. Az Erdő, 9. sz., pp. 420-422.

 

1981

 • MAROSI GY. (1981): A műszaki fejlesztés lehetőségei és korlátai az állami erdő- és fafeldolgozó gazdaságokban. VEAB Értesítő, 1982, pp. 294-296.